แบบทดสอบ หน้าตาโปรแกรม Cinema4D

แบบทดสอบ หน้าตาโปรแกรม Cinema4D

ทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าตาโปรแกรม Cinema4D

ส่วนประกอบนี้เรียกว่าอะไร
ส่วนประกอบนี้เรียกว่าอะไร
ถ้าต้องการเพิ่มวัตถุเข้ามาในชิ้นงาน ต้องไปกดคำสั่งในหน้าต่างใด
ส่วนประกอบนี้เรียกว่าอะไร
ส่วนประกอบนี้เรียกว่าอะไร
ถ้าต้องการเพิ่มสีสันให้กับวัตถุ ต้องไปกำหนดสีที่หน้าต่างใด
แกนของการออกแบบด้วยโปรแกรม Cinema4D มีกี่แกน แกนอะไรบ้าง แต่ละแกนสีอะไร
ส่วนประกอบนี้เรียกว่าอะไร
ส่วนประกอบนี้เรียกว่าอะไร
ส่วนประกอบนี้เรียกว่าอะไร
Complete the form below to see results
แบบทดสอบ หน้าตาโปรแกรม Cinema4D
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}