หน้าตาโปรแกรม (Interface)

เริ่มต้นเข้าสู่โปรแกรม

Cinema4D

        เข้าสู่โปรแกรมโดยการกดที่ไอคอนโปรแกรมชื่อ Cinema4D

หน้าตาโปรแกรม Cinema4D

Interface

หน้าตาโปรแกรม Cinema4D
MenuBar คือ ส่วนที่เก็บคำสั่งต่างที่จัดการกับชิ้นงาน เช่น สร้างชิ้นงานใหม่ เปิดชิ้นงานเก่า บันทึกชิ้นงาน ปิดโปรแกรม คัดลอกวัตถุ อื่นๆ.....
Command Group คือ กลุ่มเครื่องหลักที่จำเป็นต้องใช้งานบ่อย เช่น ใส่วัตถุรูปร่างต่างๆ เครื่องมือย้ายวัตถุ ปรับขนาดวัตถุ หมุนวัตถุ และอื่นๆ...
ViewPort คือ หน้าต่างที่ใช้สำหรับดูผลงานที่ออกแบบไว้ โดยสามารถหมุนดูส่วนต่างๆได้ เพื่อให้เราไดเห็นผลงานที่ได้ออกแบบไว้ รวมทั้งคำสั่งต่างๆที่เราใช้จัดการก็สามารถปรับแต่งได้ในหน้าต่างนี้
Object Manager คือ หน้าต่างแสดงข้อมูลและคำสั่งของวัตถุทั้งหมด โดยจะแยกเป็นรายการไว้เพื่อให้เราสามารถจัดการวัตถุต่างๆให้ง่ายขึ้น และรู้ถึงจำนวนของวัตถุทั้งมหดในชิ้นงาน
Attribute Manager คือ หน้าต่างเก็บคุณสมบัติของวัตถุหรือคำสั่งที่เลือกอยู่โดยละเอียด
Material Manager คือหน้าต่างที่สร้าง Material กำหนดสีหรือรูปภาพที่จะนำมาใช้กับวัตถุเพื่อให้ผลงานมีสีสันมากขึ้น
Timeline คือ ส่วนที่กำหนดการเคลื่อนไหวของวัตถุต่างๆ เพื่อให้เกิดแอนิเมชัน