หน้าหลัก

ครูพีระพงษ์  ปรีดาชม

เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์สำหรับใช้ในการสะสมผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานของครูณัฐพล บัวอุไร ตามหลักเกณฑ์ ว.21 เพื่อให้การนำเสนองานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีการจัดเก็บที่เป็นระเบียบ ตรงตามหลักการ และสืบค้นได้ง่าย

“]