วิธีการสร้างเว็บด้วย Google Sites

ตอนที่ 1

สร้าง Site ใหม่ และออกแบบ Layout

ตอนที่ 2

ตกแต่งหน้าแรกและสร้างเมนูบทเรียน