ครูผู้สอน

ครูพีระพงษ์ ปรีดาชม

ตำแหน่ง ครู คศ.1

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (สระบุรี-ปทุมธานี)

บรรจุรับราชการเมื่อวานที่ 15 ธันวาคม 2557